BAHALAR 

Biziň işimiz, müşderilerimize berýän ünsümiz we bäsdeşlige ukyply bahlarymyz Siziň hoşal bolmagyňyzy kepillendirer. Käbir hyzmatlarymyzyň bahalary aşakda görkezilýär we bahalaryň doly sanawyny şu ýerden ýükläp alyp bilersiňiz. Soraglaryňyz bar bolsa info@mayam.co elektron poçtasyndan habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Biziň habarlarymyzdan, hepdelik arzanladyşlarymyzdan we çärelerimizden habarly bolmak üçin biziň habar sahypamyza ýazylyň. 

KIR ÝUWMAK HYZMATLARY*

Köýnek – 20 TMT
Umumy ýuwmak hyzmaty- 1 kg üçin 30 TMT

ÖÝ GOŞLARY*

Iki adamlyk ýorgan – 70 TMT
Bir adamlyk ýorgan – 55 TMT
Umumy himiki taýdan arassalaýyş – 1 kg üçin 40 TMT

HIMIKI TAÝDAN ARASSALAÝYŞ *

2 Piece Suit - TMT90

Pants - TMT40

Blouse - TMT40

Dress - TMT45

Long Skirt - TMT40

Sweater - TMT50-TMT60

Full Length Coat - TMT100

*Bahalar üýtgäp biler. Çylşyrymly matalar, ýörite bezegli zatlar we çalt hyzmat üçin goşmaça tölegler bellenilýär.